eseu
 

Gaur egungo testuinguru ekonomikoan, berrikuntza sustatzea enpresen lehiakortasuna bermatzeko giltzarria da. TKgunek, bere eskaintza espezializatuaren bidez, produktu eta prozesuak hobetzen eta horiei balioa erantsiz merkatu berrietara sartzea ahalbidetuko du.

Horretarako, Lanbide Heziketako ikastetxeetan ditugun ekipamendu eta instalazio aurreratuak enpresen eskura jartzen ditugu, arlo ezberdinetan adituak diren gure irakasleen esperientziarekin batera.

Testuinguru horretan, ondorengo proiektuak garatu ditugu.

Mekanizatzeko dituzten pieza berrien programazioaren birdiseinua eta exekuzioa

Enpresa batean, Industria mekanikoko piezen prestaketa eta mekanizaketa egitea da lan lerroetako bat, eta hauek fabrikatzeko garaian, zenbait probeten kasuan, arauaren eskakizunak betetzea zaila da doikuntza eta neurrien ikuspegitik neurrietan sartzea zaila egiten zaie.

Hori dela eta, egungo mekanizazio estrategien azterketa egin beharrean ikusi gera eta ondoren birplanteamendua egin da, parametrizazio eta aplikazio berriak antolatuz.

Galdaketa-hondakinak birziklatzea

Proiektu honen helburua da galdatik soberan dauden hondakinak eta zepa tailerraren inguruan biltegiratzea bultzatzea eta erraztea.

Horretarako, biltegiratze-sistema bat asmatu, diseinatu, planifikatu eta fabrikatu behar izan da, hondakinak eta zepa isurketatik soberan dauden manipulazioa errazteko, hondakina manipulatzeko ingurune seguruagoa eta eraginkorragoa sortuz, langileen segurtasuna egokia izatea eta ordena eta garbitasuna mantentzea lortuz, arriskuak prebenitzeko jarraibideen arabera, bai eta produkzio-denborak optimizatzea ere.

Hondakinaren neurriekin bat datorren metalezko egitura duen kubeta bat egitea izan da soluzioa. Bertan, hondakinen forma bera duten 4 aztarna sartzea planteatzen da, eta modu hori zementu erregogorrez lortu nahi da.

Soplete bidez zuzendutako material berezien azterketa metalografikoa

Galdaragintza enpresa batean, material berezien soplete bidezko zuzenketa egiten dutenean, materialaren eraldaketa metalografikoaren eraldaketaren azterketa egin beharra zuten bere amaierako ezaugarri metalografikoak jakiteko.

Hori aurrera eraman ahal izateko, kupoiak edo probetak prestatu eta azterketaren prozedura definitu ondoren, entseguak egin ziren.

Ondorioz, Materialaren aldaketa metalografikoaren eta bere ezaugarrien eraldaketaren inguruko enteguen inguruko jakintza lortu da.

Paper makina baten 3D eskalako makina osoaren erreprodukzioa

Enpresa batek bezero, azoka eta abarretan erakusteko lagungarria izan daitekeen bere produktua islatuko zuen elementu fisiko bat behar zuen.

Horretarako, bere paper manipulazioko makina oso baten fabrikazioa behar zuen, baina eramangarria eta ulergarria izan behar zenez, erreprodukzio osoan pentsatu genuen, vaina eskalan eta material desberdinen laguntzaz osatuta.

Horretarako, geometria prozesalaren bidez eskalan inprimatzerakoan neurri zeatzetan sortzearekin arazoa zegoen, hau da, geometriaK automatikoki eskalatzeak ez zuen balio, eta beraz, birdiseinatu eta birdimentsionatu behar izan ziren pieza asko, kontutan izanda 20 metro inguruko makina bat, metro eta erdian erreproduzitu beharra zegoela.

Erabili ziren materialak, batzuk 3D inprimatutako polimeroak izan ziren, eta beste batzuk metalikoak.

Piezak laberatzeko bandeja berezi batzuen diseinua eta exekuzioa

Enpresa honek txapa perforatua erabiliz, bere galdaketarako piezak laberatzeko bandeja berezi batzuen beharra zeukan. Bandeja hauek neurri oso zehatzak behar zituzten eta ganera diseinua ere oso neurrirakoa izan behar zen.

Horrretarako, beharrak aztertu ondoren, piezak diseinatu eta ondoren prototipoan ondo ateratzen dela frogatuta pieza definitiboak exekutatu moztu, plegatu eta soldatuz osatu genuen lana.

Gela Zuriaren Lean antolaketa

Enpresa honetan, Lean metodologian oinarrituz Gela Zuriko lan postuen, biltegiaren eta materialen fluxuen antolamendua birplanifikatu da, langileen erosotasuna eta prozesuaren errentagarritasuna lortze aldera.

Horretarako, beharraren azterketa bat egin eta jatorri desberdinetako datuen azterketa bat egin da eta lan egiteko ohiturak aldatu da datuetan oinarritutako aldaketak proposatu dira, besteak beste, enpresako ERP-ko datuen azterketa, ABC sailkapena egin, fluxuak aztertu, hileko ekoizpenak, produktibitateak, erreferentzien BOM material zerrenda… jorratuz.

Enpresa baten Efizientzia energetikoaren diagnostikoa

Enpresa honen efizientzia energetikoaren diagnostikoa egin da, elektrizitatearen alderdia aztertuz. Horretarako, hargailuen inbentarioa, kontsumoen azterketa eta hobekuntza proposamen bat egin delarik.

RITE araudiaren aplikazio teoriko nahiz praktikoa

Gipuzkoako empresa bateko langileentzako asesoritza teknikoa eta muntai estrategiaren interpretazio eta antolamendua prestatzean oinarritutako proiektua. Horretarako, araudi berriaren eta zaharraren arteko desberdintasunen identifikazioa eta bere aplikazio teoriko nahiz praktikoa. Lanaren irismenari begiratuta, eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduak (RITE) ongizate termikoaren eta higienearen eskaerari erantzuteko instalazioek bete behar dituzten baldintzak praktikara eraman dira, berokuntza, klimatizazio eta ur bero sanitarioko instalazioen eraiketa egokira iristeko.

Fabrikazio prozesu baterako hutseko kaxak

Enpresa bateko Sala txurian lan egiteko hutsazko edo “vacio” delako kaxa berezi batzuk behar dituzte eta horretarako, Tolosaldean diseinatu eta fabrikatu dira, geometria zehatz batean eta material egokiaren aukeraketa egin ondoren neurri zehatzetan fabrikatu dira.

Mendiko bizikletentzako, suspensioko horkillako babeserako piezen diseinua eta fabrikazioa 3D inprimatutako polimeroan.

Erabilera dela eta, material gogorra izan behar da, baina era beran ezin da hauskorra izan.Gainera, neurrien ajustea oso zehatza izan behar da. Horretarako, Erabilera aztertu, neurriak hartu, diseinu batean pentsatu, piezak eraiki, probatu eta ondorioen arabera neurri eta diseinuan moldaketak egiten joan diseinu egokira iritsi arte.

© tolosaldea
Telefonoa: 943651147 |
idazkaritza@tolosaldealh.eus |